Дейности

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Проучване и проектиране

Проучването е първият етап в строителния процес свързан с установяване на основните параметри на терените за строителство, а именно: статут на собствеността, изясняване на застроителните и регулационни планове, показатели на допустимо застрояване, инфраструктурни показатели, възможности за реализация на конкретни инвестиционни намерения, осигуряване на актуална скица и виза за проектиране.

 

Проектирането по специалности: Архитектурна, Конструктивна, Електрическа, Водоснабдяване и канализация, Отопление, Вентилация и климатизация, Топлотехническа ефективност, Паркоустройство и благоустройство, Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка), Технологична, План за безопасност и здраве, Газоснабдяване, Външни връзки (пътен проект, ВиК, Електро, ТЕЦ, Газ, Пътища, Телекомуникации).

 

Изготвят се подробни количествени сметки и спецификации по всички части на проекта, както и проектната документация се съгласува с контролните органи и експлотационните дружества и изваждане на строително разрешение: Авторски и технически контрол, Строителен надзор, Инвеститорски контрол, Интериорен дизайн и проектиране, 3D визуализации и видеопрезентации.