Дейности

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

Строителство

Инфраструктурно строителство
Инфраструктурното строителство е свързано с изграждането на всички надземни и подземни комуникации, обслужващи даден обект - в това число водопроводна и канализационна мрежа, електрическа мрежа, алеи, пътища и др. Стремим се да бъдем предпочитания партньор на собствениците, проектантите и изпълнителите на инфраструктурни проекти. Предлагаме най-доброто в класа компетентност по отношение на инфраструктурните проекти в целия им процес на изграждане.

Жилищно строителство
През периода на своето развитие "ВАЛ БИЛД ГРУП" ЕООД се утвърди като водеща компания в изграждането на жилищни сгради. Компанията има опит в изпълнението не само на отделни жилищни сгради, но и на цели жилищни комплекси с прилежащата им инфраструктура и паркови пространства. При изграждането на жилищните сгради "ВАЛ БИЛД ГРУП" ЕООД се стреми да спазва основни принципи, гарантиращи коректно и качествено изпълнение на отделните строително-монтажни работи, както и взаимодействието между отделните строителни части и подобекти. При реализацията на високи сгради се спазват всички изисквания за обезопасяване на строителните работи, с цел да бъде запазено здравето както на работещите, така и на хората, живеещи в близост до строителните обекти. Във фирмата е обособено звено, контролиращо качеството на изпълнените строително-монтажните работи, което е от изключителна важност при изпълнение на жилища. Правилното изпълнение на обектите се гарантира и от строго изградената струкура за взаимодействие между отделните специалисти, работещи в компанията. Друг основен принцип при жилищното строителство е близкият контакт и постоянният диалог с инвеститорите и крайните клиенти. Стремим се да съобразим с всички изисквания и препоръки на възложителя в името на постигането на добър строителен продукт и удовлетвореност на клиента. Компанията разполага с експерти от различните строителни специалности, което също е предпоставка за качествено изпълнение на сложни жилищни комплекси.

Промишлено строителство
Дългосрочната заетост и големи обеми определят промишленото строителство като много добро стратегическо и икономически изгодно направление за нас. Основна част от работния обем е изграждането на метални конструкции, монтаж на панели, кранове и подкранови пътища, колонни съоръжения, халета и др. Промишлените обекти, които фирмата строи са съобразени с всички нормативни изисквания. Те са надеждни, удобни, практични, пригодени за всякакъв тип промишлено ползване.