Дейности

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Вертикално планиране

Проектът за вертикално планиране на населеното място предвижда необходимото изменение на релефа на терена с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта при най-целесъобразно и икономично извършване на земните работи, включително разместването им и дава представа за облика на територията, която ще се благоустроява. Специализираната функция Верикални планировки в GISExplorer се използва за създаване на проектна повърхнина, хоризонтали и изчисляване на обеми. GISExplorer е специално оптимизиран при: