Дейности

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

Водопроводи, канализации, инспектиране и диагностика

Поддръжка и управление на на канализационни и водопроводни системи
Комплексният подход за управление и поддръжка на водопроводи и канализаци е основополагащ момент за безпроблемното им функциониране. Систематично превежданите дейности са насочени не само към предотвратяване на аварийни ситуации, но и към минимизиране на експлоатационните разходи.

Диагностика на канализационни водопроводни системи

Изграждане на водопроводи и канализации

Приоритизиране на ремонтните дейности